داستان اصلی

یک کارگر عراقی در حال تعمیر کابل ارتباطی با ژنراتوری که برای محله های مسکونی در بغداد برق تأمین می کند. [احمد الربیعی/ خبرگزاری فرانسه]

مرمت شبکه های تخریب شده برق از سوی داعش در عراق

برق دوباره در مناطقی که از دست عناصر «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در استان های شمالی و مرکزی عراق پس گرفته شده، برقرار شد.

ویژه

آخرین اخبار