مطلب نخست


یک نمای کلی که سد موصل بررود دجله را درحدود 50 کلیومتری شهر شمالی موصل عراق در سال 2007 نشان می دهد. [احمد الربیعی/ خبرگزاری فرانسه]

دولت عراق خرابی های وارد شده به سد موصل بوسیله داعش را تعمیر می کند

زمانی که مردان مسلح داعش این سد را به تصرف درآوردند برج و خطوط تولید برق آن را تخریب کردند و از توان این سد برای تسهیل انتقال آب به رود دجله کاستند.

ویژه

آخرین اخبار