داستان اصلی

ام مؤید، یکی از هزارن مبارز قبیله نشین در جنگ با داعش است. [عکس از فیلم یوتیوب]

شمار داوطلبانی که به جنگ علیه داعش در انبار ملحق می شوند افزایش یافته است

مسئولان می گویند که در این ماه نزدیک به 2,000 تن از مبارزان قبیله نشین ازجمله زنان از سراسر استان انبار برای جنگ با «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) داوطلب شدند.

ویژه

آخرین اخبار