داستان اصلی

بخشی از یک عکس منتشر شده در ماه مارس در حساب تویتر «یک جهادی شامی» مردی را نشان می دهد که از جبهۀ النصره (آ ان اف) اخراج شده و به «دولت اسلامی عراق و شام» پیوسته است. در این عکس مردی همراه با آن چه که به نظر می رسد سرهای بریده شدۀ جنگجویان جبهۀ النصره (آ ان اف) باشد دیده می شود؛ [جنگجویانی] که او به آنان خیانت کرده و سرشان را بریده است. [عکس از طریق حساب تویتر جهادگرایان]

علما و روحانیون: القاعده درحال فتنه برانگیزی در میان مسلمانان در سوریه است

روحانیون به الشرفه می گویند که کشتن یک مسلمان بوسیله مسلمان دیگر حرام است، اما گروه های مرتبط به القاعده در سوریه چنین کاری را انجام می دهند.

ویژه

آخرین اخبار