مطلب نخست


دانش آموزان عراقی روز 22 اکتبر، 2014 در نخستین روز از سال تحصیلی جدید عازم کلاس هستند. امسال گشایش مدارس به تأخیر افتاد زیرا بسیاری از ساختمانها به عنوان پناهگاه برای خانواده هایی به کار می رفت که از داعش گریخته بودند. [احمد الربیعی/ خبرگزاری فرانسه]

برنامه آزمایشی تغدیه در مدارس عراقی اجرا می شود

به عنوان بخشی از یک طرح دولتی در بهبود تندرستی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان، دریافت بسته های غذایی در هفتاد مدرسه در استان ذی قار آغاز شد.

ویژه

آخرین اخبار