داستان اصلی


خانواده های ایزدی عراقی که در ماه اوت سال 2014 به دلیل خشونت های داعش از مرز عراق و سوریه می گریزند. [احمد الربیعی/ خبرگزاری فرانسه]

کمیسیون حقوق بشر عراق تخلف های داعش را ثبت می کند

مسئولان گفتند که کمیسیون عالی و مستقل حقوق بشر عراق صدها مورد شکایت علیه «دولت اسلامی عراق و شام» را به دادگستری ارجاع داده است.

ویژه

آخرین اخبار