داستان اصلی

 پوسترهای تبلیغاتی انتخابات آینده مجلس چهارراه های خیابان ها در بغداد را پوشانده است. [محمود الملحم/ موطنی]

نامزدهای پارلمانی عراق از روش های تبلیغاتی پیشرفته برای جذب رأی دهندگان استفاده می کنند

سیاستمداران به الشرفه گفتند که فهرست های انتخاباتی از روش های قانونی اما غیرمتعارف برای جلب توجه رأی دهندگان استفاده می کنند.

ویژه

آخرین اخبار