داستان اصلی

سنی های عراقی در یک مسجد در بغداد نماز می خوانند. [احمد الربیعی/ خبرگزاری فرانسه]

ساکنان فلوجه از مجلس واعظان داعش خارج شدند

یک روز پس از آن که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) 19 تن از امامان و واعظان را از مساجد فلوجه اخراج کرد، ساکنان شهر یک اقدام اعتراض آرام ترتیب دادند.

ویژه

آخرین اخبار