داستان اصلی

یک گروه پزشکی عراقی کودکان را در اردوگاه پناهندگان در نزدیکی نجف واکسینه می کند. [عکس تقدیمی از ادارۀ بهداشت نجف]

عراقی های آواره شده خدمات پزشکی رایگان دریافت می کنند

درمانگاه های عمومی در سراسر کشور در حال تسهیل دسترسی به دارو، واکسیناسیون و درمان برای آواره شدگان بر اثر خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» هستند.

ویژه

آخرین اخبار