ویژه

اتصال از طریق صفحه فیس بوک

فقیه عراق

شرکت اعضای شورای بیداری در مراسم تشیع جنازه همرزمانشان که در یک بمبگذاری در اعظمیه کشته شدند.

شرکت اعضای شورای بیداری در مراسم تشیع جنازه همرزمانشان که در یک بمبگذاری در اعظمیه کشته شدند.

  • نظر خود را وارد کنید
  • چاپ این مقاله
  • افزایش کاهش

نقل قول 3

اظهار نظر کنید (شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطني) * به معنی فیلد ضروری است

* به معنی فیلد ضروری است

Test