ویژه

امانات بغداد 400 میلیارد دینار عراقی را به بازسازی جاده ها اختصاص داد

[علی یوسف/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] سربازان عراقی مواظب کارگرانی هستند که پیاده روها ی بغداد را ترمیم می کنند.

[علی یوسف/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] سربازان عراقی مواظب کارگرانی هستند که پیاده روها ی بغداد را ترمیم می کنند.

 • نظر 6
 • چاپ این مقاله
 • افزایش کاهش

روزچهارشنبه 13 ژانویه ، صابر العیساوی، شهردار بغداد، گفت که امانات بغداد 400 میلیارد دینار عراقی برای آسفالت کردن جاده ها و بهینه سازی خیابان ها در این شهر اختصاص داده است.

طرح توسعۀ راه ها و بازسازی خیابان های پایتخت، آسفالت سازی خیابان های صدر، زیونه، الکمیله، العبیدی، الجهاد، الحریه، القدیمیه، و مرکز الکرخ، و همچنین شش منطقۀ مسکونی در الاعظمیه در شمال بغداد را شامل می شود.

العیسوی گفت: «این طرح، بازسازی، و توسعۀ بزرگراه های اطراف پایتخت را نیز در بر می گیرد که به دلیل عدم نگهداری برای مدت زمان طولانی، بیشترین آسیب ها را به خود دیده اند.»

العیساوی گفت به دلیل تصویب نشدن بودجه، در اجرای پروژه های جاده سازی تأخیر بوجود آمده است که انتظار می رود در دو هفتۀ آینده آغاز شوند.

امانات بغداد از پیش قراردادهایی را برای چندین پروژه به امضا رسانده است که این پروژه ها به قرار زیر هستند: گسترش خیابان الجامعه التکنولوجیه (دانشکدۀ فن آوری) با هزینه 1.5 میلیارد دینار، آسفالت کوچه های داخلی در الکراده با هزینۀ 6 میلیارد دینار، بازسازی خیابان هایی در ناحیۀ الکمالیه با هزینۀ یازده میلیارد دینار، و سنگفرش نمودن خیابان های العبیدی با هزینه 6 میلیارد دینار عراقی.

علاوه بر قراردادهای اشاره شده، سه قرارداد دیگر به ارزش 9 میلیارد دینار برای آسفالت کردن خیابانهای زیونه امضا شد.

العیسوی گفت: «کار بازسازی در مناطقی انجام خواهد شد که خدمات زیربنایی مانند شبکۀ آب آشامیدنی، تخلیۀ فاضلاب، برق، و مخابرات در آنجا کامل شده باشد.»

علی العلاق، دبیر کل هیأت دولت عراق، گفت که دولت خواهان توسعۀ خدمات در پایتخت به ویژه در زمینۀ ساخت جاده ها و گسترش آنها است.

العلاق در گفت و گویی با موطنی گفت: «شمار زیادی از خیابان های بغداد به دلیل عدم نگهداری و افزایش شمار خودروها، آسیب دیده اند.»

العلاق گفت: «تخصیص 400 میلیارد دینار به بازسازی راه ها در بغداد گام مهمی برای ساماندهی دوباره و آسفالت کردن خیابان های پایتخت به شیوه ای است که به عراق جلوه ای تازه می بخشد.»

محمد الربیعی، رییس کمیتۀ برنامه ریزی های راهبردی در شورای استانی بغداد، گفت: «این شورا از نزدیک بر عملیات راهسازی و توسعه نظارت خواهد داشت.»

او گفت: «کارهای راه سازی که در گذشته در بغداد انجام شده اند، در حد استانداردهای لازم نبودند به ویژه این که شرکت های عراقی که این کارها را انجام می دادند، تجربۀ لازم را نداشتند. عدم نظارت بر کار این شرکت ها هم در طول دورۀ بد امنیتی مزید بر علت بود.»

به گفتۀ الربیعی، شورای استانی بر کار شرکت هایی که برای انجام عملیات بازسازی خیابان ها انتخاب شدند و همچنین بر مصالح ساختمانی به کار رفته در آسفالت راه ها و ساخت آنها نظارت خواهد داشت.

اوگفت شورای استانی پول را از بودجۀ راهسازی خود به مبالغ تخصیص یافته به امانات بغداد به منظور آسفالت کردن خیابان های دیگر در پایتخت می افزاید.

سرتیپ نجیم عبد جابر، مدیر رسانه ای ادارۀ راهنمایی و رانندگی، گفت: «با توجه به این که دلیل اصلی گره کور آمد و شد بغداد خرابی خیابان ها است، این اداره ماه ها در انتظار بود که امانات بغداد کار آسفالت سازی راه های پایتخت را آغاز کند»

وی افزود: «آسفالت سازی و ساخت جاده ها در بغداد گامی مهم در کاهش بار ترافیک درخیابان های بغداد است. در ضمن کمکی است به بازگرداندن جریان عادی آمدوشد درخیابانهایی که از وجود دست انداز در رنج هستند و استفاده از آنها برای ماشین ها مشکل است.»

جابر گفت که ادارۀ ترافیک برای کاهش ازدحام و بار آمد و شد با امانات بغداد همکاری خواهد کرد. این ازدحام با شروع عملیات راه سازی، به ویژه در نواحی پرجمعیت، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

عکس: [علی یوسف/ خبرگذاری فرانسه/ گتی ایماژ] سربازان عراقی مواظب کارگرانی هستند که پیاده روهای بغداد را بازسازی می کنند.

اظهار نظر کنید (شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطني) * به معنی فیلد ضروری است

* به معنی فیلد ضروری است

Test
 • نظر خوانندگان

  عمر الفاروق

  2010-10-3

  حتی اگر ما هر روز درخواست کنیم که خیابان های بغداد آسفالت شوند، هیچ یک از مقامات شهرداری بغداد را پیدا نمی کنیم که که به حرف ما توجه کند؛ چرا که آنها با چیزهای دیگر مشغول هستند که مهم تر از منافع مردم عراق و توسعه خیابان های بغداد است. آنها مشغول پر کردن حساب های بانکی و افزایش سهام خود با دزدیدن پول عراقی ها که برای چنین پروژه هایی اختصاص داده شده، هستند. آنها قطعات کوچکی از برخی از خیابان ها را آسفالت می کنند و سپس در گزارش خود می نویسند که آنها چندین کیلومتر را آسفالت کرده اند و پولش را گرفته و آن را در حساب خود واریز می کنند. آن دزدان متوجه نمی شوند که حتی اگر آنها امروز از مجازات فرار کنند، چه کسی آنها را از شر عراقی ها در آینده و زمانی که پرونده ها در دسترس عموم هستند و نام دزدان منتشر می شود، حفاظت خواهد کرد؟ هنگامی که مقامات و مسئولان امر کنترل خود زیر نظارت مردم شریف و قابل اعتماد کار کنند که مقامات فاسد را به پیشگاه عدالت می آورند، آنها چه خواهند کرد؟ من به بخش های گوناگون شهرداری بغداد سفارش می کنم که اگر می خواهند به دزدیدن پول بودجه ادامه دهند، دست کم آسفالت خیابان های ما را درست کنند، خواهش می کنم...

 • علي حمري

  2010-9-27

  لطفا خیابان ها را آسفالت کنید! این بهتر از آن است که پول ها توسط مقامات دزدیده شوند!

 • هشام النعيمي

  2010-5-5

  ما با مشکل ساخت راه ها و خیابان ها مطابق با معیارهای پیشرفتۀ بین المللی جهت حل مشکل ترافیک و بهبود اعتبار و کارکرد ترابری زمینی در عراق رو به رو هستیم. وزارت راه ها و پل ها باید همۀ تلاش خود را برای به اجرا درآوردن طرح های مناسب و راه حل های قطعی و عملی کردن آنها جهت پایان بخشیدن به این مشکل در کوتاهترین زمان ممکن به کار بندد تا عراق را توسعه بخشیده و شهروندان آن از ایستادن های طولانی مدت در پاسگاه های ایست و بازرسی و راه های بدی که در آنها تصادف صورت می گیرد و عراقی ها جان خود را از دست می دهند، رهایی یابند.

 • فادي العقراوي

  2010-5-5

  مشکل خیابان ها و راه های عراق مشکلی جدی است که باید با آن با جدیت کامل برخورد شود تا بتوان بخش ترابری زمینی در عراق را توسعه بخشید. همۀ ما می دانیم که خیابان ها و راه های عراق بسیار کهنه هستند و طراحی و اندازۀ آنها در سطح و اندازۀ مورد نیاز نیست. نیاز فزاینده ای به طراحی راه های تازه دیده می شود تا با استفاده از آنها مشکل ترافیک در عراق را حل نمود.

 • حامدعلى

  2010-1-19

  من امیدوارم که توجه بیشتری به منطقۀ شمارۀ 751، یعنی محلۀ مشتل، ابراز شود. من درخواست می کنم که خیابان اصلی و خیابان های اطراف اردوی مرزی آسفالت شوند. استفادۀ نادرست از سطح خیابان ها از طریق باز کردن دکه ها و کیوسک ها باید متوقف گردد. توجه به این مسائل است که ارزش و اهمیت دولت را نشان می دهد.

 • abbas mahmood

  2010-1-19

  این گام مناسبی است. عراق نیازمند کار و سازندگی فراوانی به ویژه در بخش ساخت و ساز، راهسازی، و پل سازی است که با حملات تروریستی تبهکاران القاعده آسیب های بسیاری دیده اند. به لطف خدا عراق هم اکنون پیز دیگری است. من می خواهم از آقای نوری المالکی، فرمانده ارشد نیروهای مسلح، سپاسگزاری کنم. من همچنین از یکایک افراد پلیس، سربازان، و نیروهای کشورهای دوست که به عراق کمک کردند تا از وضع مصیبت بار خود رها شود، سپاسگزاری می کنم. همچنین سپاس ویژه ای را تقدیم کارکنان شهرداری کشورمان می کنم که در روز به راستی تلاش فراوانی را برای پاکسازی خیابان های بغداد انجام می دهند. من یک بار هم آنها را شب هنگام دیدم. همچنین خدا را سپاس می گویم که اکنون سطل های ویژه ای برای بیرون گذاشتن زباله ها به خانه ها دادند که این علاوه بر خودروهای جمع آوری زباله می باشد. هر چند این کافی نیست و تلاش مردم بغداد نیز لازم است. به عبارتی دیگر وقتی که مردم در هر محله ای پیاده روهای مقابل خانه های خود را تمیز می کنند، این قابل ستایش است. یا دست کم آنها می توانند از ریختن زباله در خیابان ها خودداری نموده و به فرزندان خود نیز چنین کاری را یاد دهند. پاکیزگی چیزی است که تنها به یاک خانه و یا منطقه مربوط نمی شود. در حقیقت زباله ای که در خیابان ها جمع می شود، می تواند بیماری فراوانی را به وجود بیاورد و جلوی فعالیت های افراد را گرفته و همچنین آسیب های روانی وارد سازد. یک محلۀ پاکیزه را تصور کنید که در آن بسیاری از درختان و گل های فراوانی کاشته شده اند و محلۀ دیگری که پر از زباله و آشغال است. بی تردید در یک محلۀ پاکیزه هنگامی که بامدادان به سر کار خود می روید، حسی زیبا، پر از بوی خوش به شما می بخشد. اما در یک محلۀ آلوده شما تنها بوی چندش آور زباله های متعفن را می شنوید. عامل دیگری که موجب خراب شدن پیاده روها می شود، شیرهای آبی است که باز گذاشته می شوند تا آب به درون خیابان ها جریان یابد که این امر موجب تخریب آسفالت خیابان ها می گردد. همین امر به هنگام بارش باران های تند روی می دهد. به این ترتیب با آب ما دو کار بد انجام می دهیم. یکی که آن را هدر می دهیم و دیگری آن که خیابان ها را با آن ویران می سازیم.